Stáž pro učitele ve Švédsku

Zahraniční výjezd pedagogických pracovníků spojený s pětidenní stáží ve švédských školských zařízeních

PROGRAM:

1.den – odjezd v odpoledních hodinách z ČR, přejezd Německa, ve večerních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu.

2.den –v dopoledních hodinách následuje přejezd Švédska, do Vaxjo nebo Borgholmu, ubytováni v hotelu, večeře

3.den –snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka jižní části ostrova – step Alvaret spojená s procházkou k jezeru Mockelmossen, zastávka u hradu Graborg, dále až na jižní cíp ostrova k majáku Lange Jan, při zpáteční cestě zastávka u borgholmského hradu Pro stáž ve druhém termínu prohlídka Vaxjo, večeře.

4.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře

5.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka severní části ostrova – procházka naučnou stezkou „Lesem skřítků“, zastávka a výstup na maják Lange Erik, dále ke skalním útesům Byrum a při zpáteční cestě zastávka u největšího mlýnu holandského typu v Sandviku, večeře

6.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře.

7.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem přezdívána Paříží severu. Následuje krátká  prohlídka města, kde je možno vidět královský palác Amalienborg, který je sídlem královské rodiny, zámek, starý malebný přístav Nyhavn s mnoha malými hospůdkami, pulsující pěší zónu Stroget a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser

8.den - v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu luxusním busem

- 5x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích

-5x plná penze

- 4x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

- průvodce, tlumočník po celou dobu zájezdu

- 30-ti hodinová stáž ve švédské škole

- pojištění záruky pro případ úpadku CK


CENA: 30 000,- Kč


TERMÍNY:

23.10. – 30.10. 2021      Borgholm, Lessebo

7.5. – 14.5. 2022        Borgholm, Lessebo

24.9. - 1.10. 2022      Borgholm, Lessebo 

6.5. - 13.5. 2023        Borgholm, Lessebo 

DOPORUČENÉ KAPESNÉ:

300 SEK + 50 EUR


leták stáž