Švédsko a Dánsko

Program:

1. den

V poledních hodinách odjezd z ČR, přejezd Německa, v noci přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu.

2. den

Ráno vylodění ve Švédsku, přejezd do historického města Kalmar s krásným renesančním zámkem a dále přes více než 6 km dlouhý Ölandský most vedoucí z Kalmaru na turisticky atraktivní ostrov Öland. Na ostrově má letní sídlo i švédská královská rodina a je zajímavý svou krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny. Odpoledne ubytování na ostrově Öland v bungalovech, individuální volno, možnost koupání v moři a procházek podél moře do okolních vesniček.

3. den

Celodenní prohlídka jižní části ostrova se zastávkou u pevnosti Borgholm z 12. století. Dále procházka ve stepní oblasti Alvaret, zastávka u největšího mlýnu švédského typu na ostrově a u zdi Karla X., možnost návštěvy prehistorické pevnosti Eketorp (vstupné). Přejezd až k nejjižnějšímu místu ostrova k majáku svatého Jana. Navečer návrat do kempu.

4. den

Celodenní prohlídka severní části ostrova Öland. Přejezd až na nejsevernější výběžek ostrova, zastávka u severního majáku svatého Erika a procházka blízkým "Lesem skřítků"; jedná se o lesní plochu v severní části ostrova, kde vítr pokroutil stromy do roztodivných tvarů. Procházka podél západního pobřeží, přejezd k zajímavým skalním útesům Byrums Sandvik. Navečer návrat do kempu.

5. den

Ráno odjezd z kempu do Helsingborgu, odtud lodí do Helsingøru. Přejezd do Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem přezdívána Paříží severu. Následuje prohlídka města, kde je možno vidět radnici, královský palác Amalienborg, který je sídlem královské rodiny, zámek Christiansborg, ve kterém je v současnosti mimo jiné i sídlo parlamentu, starý malebný přístav Nyhavn s mnoha malými hospůdkami, pulsující pěší zónu Stroget a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser.

6. den

V noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

Termíny:

podle dohody po celý rok 2020+2021 s výjimkou období od 16. 6. do 31. 7.

Cena:

 4950 Kč/osoba

Cena zahrnuje:

 • 3 × ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech
 • 3 × kontinentální snídaně
 • 4 × trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem
 • průvodce po celou dobu zájezdu

Cena nezahrnuje:

 • vstupné

Příplatkové služby:

 • prodloužení zájezdu o 1 den (příplatek za 1 noc 1000,- Kč)
 • možnost výletu do Stockholmu místo prohlídky severu nebo jihu ostrova (příplatek 1000,- Kč)

Upozornění:

 • vlastní povlečení do bungalovů s sebou
 • sociální zařízení v servisní budově
 • doporučujeme vzít s sebou plavky
Minimální počet účastníků:
 • 45

Maximální počet účastníků:

 • 48