Norsko pro pedagogy i studenty

PROGRAM:

1.den – odjezd v ranních hodinách z ČR, přejezd Německa, večer přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru a po přejezdu Dánska trajektem do Švédska.

2.den – vylodění v Helsingborgu, přejezd Švédska přes Göteborg do Osla a krátká zastávka – návštěva Frognerova parku se sochami významného norského sochaře Gustava Vigelanda, který obsahuje 192 žulových a bronzových plastik, čítajících 650 postav zobrazujících koloběh lidského života a mezilidské vztahy, prohlídka centra města - královský palác, radnice, Národní divadlo. Odjezd do Skei, ubytování, večeře.

3.den – snídaně, odjezd do Lillehammeru, dějiště olympijských her v roce 1994, prohlídka skokanského areálu nad městem s krásným výhledem, procházka po centru. Navečer návrat do Skei, večeře.

4.den – snídaně a v časných ranních hodinách odjezd, výjezd na horu Dalsnibbu, odkud je za příznivého počasí krásný výhled na okolní horské štíty, na největší evropský ledovec Jostedalsbreen a na Geirangerfjord, následuje sjezd k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geiranger a zastávka ve stejnojmenné malebné obci, možnost fakultativního výletu lodí po fjordu k pověstným vodopádům „Sedm sester“. Cesta pokračuje úchvatnou vyhlídkovou silnicí – „Cestou Orlů“, přeprava trajektem z Eidsdalu do Linge a dále pověstnou horskou silnicí s 11 serpentinami – „Cestou Trollů“ na vyhlídku Romsdalsfjord. Následuje údolí Romsdalen se zastávkou u jedněch z nejznámějších peřejí na řece Rauma, která si mezi horami klestí cestu do Romsdalsfjordu, ve večerních hodinách návrat do Skei, večeře.

5.den – snídaně, přejezd na cestu „Peera Gynta“, která zprostředkovává přírodní zážitek, se kterým byl Peer Gynt spjat – úžasný klid hor s pohádkovým světem pohoří Dovrefjell a Jotunheimen. Pěší výlet a návrat do Skei, večeře.

6.den – snídaně, přejezd do přístavu v Helsingborgu, přeprava trajektem do Dánska, a krátká prohlídka Kodaně – symbol města Malá mořská víla, půvabný starý přístav Nyhavn s typickými hospodami, kde žil i světoznámý pohádkář Andersen, královský zámek Amalienborg – sídlo královské rodiny, královský zámek Christiansborg – současné sídlo parlamentu a ministerstva zahraničí, radnice se zajímavým orlojem a více než 100 metrů vysokou věží, Stroget – nejdelší pěší zóna na světě s mnoha obchody a restauracemi,  ve večerních hodinách  odjezd do přístavu v Gedseru.

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa, v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

 

CENA ZAHRNUJE:

-          dopravu luxusním busem

-          4 x ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech

-          4x snídaně

-          4x večeře

-          4 x trajekty mezi SRN, Dánskem a Švédskem

-          trajekty v Norsku

-          průvodce po celou dobu zájezdu

-          pojištění záruky pro případ úpadku CK

 

CENA NEZAHRNUJE: vstupy

CENA:   13 500,- Kč

TERMÍNY:  červen – září 2022                           

DOPORUČENÉ KAPESNÉ: 150 NOK + 100 DKK + 20 EUR + 300 Kč