Stáž pro učitele ZŠ ve Švédsku

Zahraniční výjezd pedagogických pracovníků spojený s pětidenní stáží ve švédských základních školách

PROGRAM:

1.den – odjezd večer z ČR, přejezd Německa, v ranních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu

2.den – v dopoledních hodinách následuje přejezd Švédska, do Borgholmu, ubytováni v hotelu, večeře

3.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka jižní části ostrova – step Alvaret spojená s procházkou k jezeru Mockelmossen, zastávka u hradu Graborg, dále až na jižní cíp ostrova k majáku Lange Jan, při zpáteční cestě zastávka u borgholmského hradu, večeře

4.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře

5.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka severní části ostrova – procházka naučnou stezkou „Lesem skřítků“, zastávka a výstup na maják Lange Erik a ke skalním útesům Byrum, večeře

6.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře

7.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně, která je díky mnoha historickým památkám právem přezdívána Paříží severu. Následuje krátká  prohlídka města, kde je možno vidět královský palác Amalienborg, který je sídlem královské rodiny, zámek, starý malebný přístav Nyhavn s mnoha malými hospůdkami, pulsující pěší zónu Stroget a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser

8.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR

CENA ZAHRNUJE:    

-                     lux.bus

-                     5x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích  / příplatek za jednolůžkový pokoj 5000,- Kč /

-                     5x plná penze

-                     4x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

-                     průvodce, tlumočník po celou dobu zájezdu

-                     stáž ve švédské škole

-                     pojištění záruky pro případ úpadku CK

STÁŽ VE ŠVÉDSKÉ ŠKOLE:

-         stáž pedagogických pracovníků ve švédské škole bude probíhat každý den v rozsahu 4-6 hodin rozložených do pěti dní

-         v průběhu stáže budou pedagogičtí pracovníci rozděleni do skupin po 2-4 osobách a zúčastní se výuky, chodu a organizace  školy

-         v průběhu stáže možnost učit švédské děti v libovolném předmětu v anglickém jazyce  v Lessebo

-         stáž bude probíhat ve škole v Borgolmu, v Lessebo nebo v Malmö

-         program odpoledních výletů v v Lessebo a v Malmö upřesníme cca 2 měsíce před odjezdem

CENA:  33 000,- Kč

TERMÍNY:                                                              

7.5. – 14.5. 2022                                                      

24.9. – 1.10. 2022     

6.5. - 13.5. 2023

DOPORUČENÉ KAPESNÉ:  300 SEK + 50 EUR

Leták Švédsko stáž ZŠ.pdf