Škola v přírodě s angličtinou ve Švédsku


PROGRAM:

1.den – odjezd v dopoledních hodinách z ČR, přejezd Německa, ve večerních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu.

2.den – v brzkých ranních hodinách následuje přejezd Švédska, trasa pokračuje přes více než 6 km dlouhý Ölandský most vedoucí z Kalmaru na turisticky atraktivní ostrov Öland, na kterém má letní sídlo i švédská královská rodina a který je zajímavý svou krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny. V dopoledních hodinách ubytování na ostrově Öland, individuální volno – možnost koupání, využití sauny, minigolfu a procházek podél moře do okolních vesniček, večeře.

3.den – snídaně, celodenní prohlídka jižní části ostrova – step Alvaret spojená s procházkou k jezeru Mockelmossen, zastávka u hradu Graborg, dále až na jižní cíp ostrova k majáku Lange Jan, při zpáteční cestě zastávka u borgholmského hradu, večeře.

4.den – snídaně, návštěva švédské školy na ostrově Öland, v Kalmaru nebo v blízkém okolí. Jedná se o exkurzi se zaměřením na vzájemnou konverzaci dětí v angličtině, možnost kulturního vystoupení, sportovního klání a poznání švédské výuky. Odpoledne prohlídka města Kalmar, navečer návrat do kempu, večeře.

5.den – snídaně, celodenní prohlídka severní části ostrova – procházka naučnou stezkou „ Lesem skřítků“, zastávka a výstup na maják Lange Erik, dále ke skalním útesům Byrum a pří zpáteční cestě zastávka u největšího mlýnu holanského typu v Sadviku, večeře.

6.den – snídaně, odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně , která je díky mnoha historickým památkám právem přezdívána Paříží severu. Následuje prohlídka města, kde je možno vidět královský palác Amalienborg, který je sídlem královské rodiny, zámek, starý malebný přístav Nyhavn s mnoha malými hospůdkami, pulsující pěší zónu Stroget a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser.

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE:    

- dopravu luxusním busem

- 4 x ubytování v bungalovech

- 4x snídaně, 4x obědový balíček a 4x večeře, 1x balíček při cestě zpět

- 4 x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

- průvodce po celou dobu zájezdu

- sauna, minigolf v kempu

- vstupy

- garance vrácení peněz při zrušení zájezdu z důvodu koronaviru

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

CENA NEZAHRNUJE:  oběd ve švédské škole, 200 Kč / os.

CENA:  9500 Kč

TERMÍN: po celý školní rok 2021/2022

DOPORUČENÉ KAPESNÉ:  300 SEK + 100 DKK + 25 EUR + 300 Kč