FRANCIE pro školy

PROGRAM:

1.den – odjezd v dopoledních hodinách z ČR, přejezd Německa a Francie

2.den – v dopoledních hodinách příjezd do Clermont-Ferrand a krátká prohlídka malebného francouzského města - katedrála Notre-Dame je jedním z nejvýznamnějších památek města, uvnitř katedrály je mnoho zajímavých uměleckých děl. Bazilika Notre-Dame du Port je jednou z nejstarších románských staveb ve Francii a nachází se v historickém centru města. Dále největší náměstí v Clermont-Ferrandu s mnoha zajímavými domy, restauracemi a obchody. Potom přejezd do jihozápadní části Francie do Lacanau, které se nachází u Atlantického oceánu, západně od nejhezčího města Francie - Bordeaux. Odpoledne ubytování v kempu, večeře.

3.den – snídaně, odjezd do starobylé obce Saint-Emilion, která leží 35 km severovýchodně od Bordeaux. Pro svoji historickou hodnotu je od roku 1999 zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO. Prohlídka centra městečka, románského kostela sv.Trojice, monolitického kostela vysekaného do vápencového útesu a katakomb antického římského původu, užívané ve starověku jako tajné chrámy, odpoledne návštěva francouzské školy v okolí Lacanau, večeře

4.den – snídaně, odjezd do Bordeaux a prohlídka města - románská katedrála Saint-Andre, patřícími největší mezi největší románské stavby s délkou lodi 127 m, Palais Gallien- zřícenina římského amfiteátru pro 15 tisíc diváků ze 3.století, La Grosse cloche - věž se zvonem vážícím 8 tun. Dále procházka po největším náměstí v Evropě s rozlohou 12 hektarů. V současnosti je centrem kulturního a společenského života města, odpoledne odjezd, večeře.

5.den – snídaně, odjezd k nejvyšší duně v Evropě - Dune du Pilat, která je vysoká 107 m a je těsně u mořského pobřeží Biskajského zálivu. Je to oblíbené turistické místo a využívá se také paraglidingu. Pod touto pohyblivou dunou se nachází písečná pláž. Odpoledne odjezd do městečka Le Cap-Ferret a výstup na maják Le Phare du Cap Ferret po 257 schodech, odtud je krásný výhled na celé okolí poloostrova, večeře.

6.den – snídaně, odjezd přes Lyon a Besancon do historické metropole Alsaska Strasbourgu a navečer prohlídka města - katedrála Notre-Dame postavená v románském a gotickém slohu, náměstí Kléber s mnoha historickými a hrázděnými domy patřícími mezi nejkrásnější historická náměstí v Evropě, Rohanský palác a La petite France - malebná skupina historických domů nad ramenem řeky Ill a přilehlými kanály. Večer odjezd přes Německo do ČR.

7.den – v dopoledních hodinách příjezd do ČR

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu lux. busem

- 4x ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech

- 4x snídaně

- 4x večeře

- průvodce po celou dobu zájezdu

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

- pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu

CENA NEZAHRNUJE:

- cestovní pojištění / úraz, nemoc /

- oběd ve francouzské škole / 300 Kč na osobu /

- vstup - maják / 200 Kč


TERMÍN:                                                                          CENA:

Po celý školní rok 2024-25                                        13 950,- Kč