Stáž pro učitele ZŠ ve Švédsku

Zahraniční výjezd pedagogických pracovníků spojený s pětidenní stáží ve švédských základních školách

PROGRAM:

1.den – odjezd večer z ČR, přejezd Německa, v ranních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu

2.den – v dopoledních hodinách následuje přejezd Švédska, ubytováni v hotelu ve Vaxjo, večeře

3.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka jižní části ostrova, večeře

4.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře

5.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne prohlídka severní části ostrova, večeře

6.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne individuální volno, večeře

7.den – snídaně, odjezd na stáž do švédské školy. Odpoledne odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně. Následuje krátká  prohlídka města. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser.

8.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR

CENA ZAHRNUJE:    

-                     lux.bus

-                     5x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích  / příplatek za jednolůžkový pokoj 5000,- Kč /

-                     5x plná penze

-                     4x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

-                     průvodce, tlumočník po celou dobu zájezdu

-                     stáž ve švédské škole

-                     pojištění záruky pro případ úpadku CK

STÁŽ VE ŠVÉDSKÉ ŠKOLE:

-         stáž pedagogických pracovníků ve švédské škole bude probíhat každý den v rozsahu 4-6 hodin rozložených do pěti dní

-         v průběhu stáže budou pedagogičtí pracovníci rozděleni do skupin po 2-4 osobách a zúčastní se výuky, chodu a organizace  školy

-         v průběhu stáže možnost učit švédské děti v libovolném předmětu v anglickém jazyce  v Lessebo

-         stáž bude probíhat ve škole v Borgolmu, v Lessebo nebo v Malmö

-         program odpoledních výletů se může operativně změnit dle časů ukončení stáže

CENA:  39 500,- Kč

TERMÍNY:   3.5.-10.5.2025