Škola v přírodě s AJ na západním pobřeží

PROGRAM:

1.den – odjezd ve večerních hodinách z ČR, přejezd Německa, v ranních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu. 

2.den – v poledních hodinách vylodění v Helsingbrgu, odpoledne ubytování v kempu, individuální volno – možnost koupání, minigolfu a procházek podél moře do okolí, večeře.

3.den – snídaně, celodenní prohlídka západního cípu Švédska mezi Hoganas a Jonstorpem, pěší túry v přírodní rezervaci Kullaberg, prohlídka velkého i malého majáku na pobřeží, navečer prohlídka Landskrony - vodní zámek Citadella, radnice, pěší zóna, odjezd do kempu a večeře.

4.den – snídaně, ev. návštěva švédské školy v jižním Švédsku. Odpoledne prohlídka univerzitního města Lund-katedrála, univerzita, staré uličky města, skanzen. Navečer návrat do kempu, večeře.

5.den – snídaně, celodenní prohlídka ostrova Ven, kde žil a pracoval známý dánský astrolog Tycho Brahe a návštěva jeho muzea. Dále možnost pěší procházky nebo ostrov projet na kole. Zapůjčení kola na ostrově. Prohlídka malé rybářské vesničky Kyrkbacken a za pěkného počasí koupáni v moři u Norrenborgu. Navečer návrat trajektem do Landskrony a odjezd do kempu, večeře.

6.den –snídaně, odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně. Následuje prohlídka města, kde je možno vidět královský palác Amalienborg, který je sídlem krá- lovské rodiny, zámek, starý malebný přístav Nyhavn a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser.

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu lux.busem

- 4 x ubytování v bungalovechse sociálním zařízením

- 4x snídaně a večeře

- 4 x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

- průvodce po celou dobu zájezdu

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

- pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu

CENA NEZAHRNUJE:

- oběd ve švédské škole / 200 Kč na osobu /

- pojištění léčebných výloh účastníků zájezdu / úraz, nemoc /

- vstupy- trajekt na ostrov Ven / 200 Kč na osobu /

DALŠÍ MOŽNOSTI:

- prodloužení pobytu / každý den 2500 Kč na osobu /

- fakultativní výlet do Göteborgu  / 950 Kč na osobu /

TERMÍNY:                                              CENA:

Po celý školní rok 2024-25              11 950,- Kč