Škola v přírodě s AJ na východním pobřeží Švédska


PROGRAM:

1.den – odjezd v poledních hodinách z ČR, přejezd Německa, ve večerních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu.

2.den – v brzkých ranních hodinách následuje přejezd Švédska, trasa pokračuje přes více než 6 km dlouhý Ölandský most vedoucí z Kalmaru na turisticky atraktivní ostrov Öland, na kterém má letní sídlo i švédská královská rodina a který je zajímavý svou krásnou přírodou a mnoha otočnými větrnými mlýny. V dopoledních hodinách ubytování na ostrově Öland, individuální volno – možnost koupání, využití sauny, minigolfu a procházek podél moře do okolních vesniček, večeře.

3.den – snídaně, celodenní prohlídka jižní části ostrova – step Alvaret, zastávka u hradu Graborg, dále až na jižní cíp ostrova k majáku Lange Jan s pozorováním tuleňů, při zpáteční cestě zastávka u borgholmského hradu, večeře.

4.den – snídaně, eventuelní návštěva švédské školy. Jedná se o exkurzi se zaměřením na vzájemnou konverzaci dětí v angličtině. Odpoledne možnost návštěvy Safari s losi. Navečer návrat do kempu, večeře.

5.den – snídaně, celodenní prohlídka severní části ostrova – procházka naučnou stezkou „ Lesem skřítků“, zastávka a výstup na maják Lange Erik, dále ke skalním útesům Byrum a pří zpáteční cestě zastávka u největšího mlýnu holandského typu v Sandviku, večeře.

6.den – snídaně, odjezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska, přejezd do Kodaně. Následuje prohlídka města, kde je možno vidět královský palác Amalienborg, který je sídlem královské rodiny, zámek, starý malebný přístav Nyhavn a především symbol Kodaně Malou mořskou vílu. Ve večerních hodinách odjezd do přístavu Gedser.

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu lux.busem

- 4 x ubytování v bungalovech

- 4x snídaně, svačina a večeře, 1x balíček při cestě zpět

- 4 x trajekty mezi Německem, Švédskem a Dánskem

- průvodce po celou dobu zájezdu

- sauna, adventure golf v kempu

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

- pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu

CENA NEZAHRNUJE:

- oběd ve švédské škole / 200 Kč na osobu /

- pojištění léčebných výloh účastníků zájezdu / úraz, nemoc /

- vstupy- losí safari / 200 Kč na osobu, maják 100 Kč na osobu /

DALŠÍ MOŽNOSTI:

- prodloužení pobytu / každý den 2000 Kč na osobu /

- fakultativní výlet do Stockholmu / 950 Kč na osobu /

TERMÍNY:                                              CENA:

Po celý školní rok 2024-25              11 950,- Kč