NORSKO pro školy - škola v přírodě s angličtinou

PROGRAM:

1. den – odjezd v ranních hodinách z ČR, přejezd Německa, večer přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru a po přejezdu Dánska trajektem do Švédska

2.den – vylodění v Helsingborgu, přejezd Švédska přes Göteborg do Osla a krátká prohlídka centra města - královský palác, radnice, Národní divadlo. Odjezd do Skei, ubytování, večeře

3.den – snídaně, odjezd do Lillehammeru, dějiště olympijských her v roce 1994, návštěva školy a odpoledne prohlídka skokanského areálu nad městem s krásným výhledem. Navečer návrat do Skei, večeře

4.den – snídaně a v časných ranních hodinách odjezd, výjezd na horu Dalsnibbu, odkud je za příznivého počasí krásný výhled na okolní horské štíty, na největší evropský ledovec Jostedalsbreen a na Geirangerfjord, následuje sjezd k nejkrásnějšímu norskému fjordu Geiranger a zastávka ve stejnojmenné malebné obci, možnost fakultativního výletu lodí po fjordu k pověstným vodopádům „Sedm sester“. Cesta pokračuje úchvatnou vyhlídkovou silnicí – „Cestou orlů“, přeprava trajektem z Eidsdalu do Linge a dále pověstnou horskou silnicí s 11 serpentinami – „Cestou Trollů“ na vyhlídku Romsdalsfjord. Následuje údolí Romsdalen se zastávkou u jedněch z nejznámějších peřejí na řece Rauma, která si mezi horami klestí cestu do Romsdalsfjordu, ve večerních hodinách návrat do Skei, večeře

5.den – snídaně, přejezd na cestu „Peera Gynta“, která zprostředkovává přírodní zážitek, se kterým byl Peer Gynt spjat – úžasný klid hor s pohádkovým světem pohoří Dovrefjell a Jotunheimen. Pěší výlet a návrat do Skei, večeře

6.den – snídaně, přejezd do přístavu v Helsingborgu, přeprava trajektem do Dánska a krátká prohlídka Kodaně – symbol města Malá mořská víla, půvabný starý přístav Nyhavn, královský zámek Amalienborg – sídlo královské rodiny, Stroget – nejdelší pěší zóna na světě a ve večerních hodinách odjezd do přístavu v Gedseru

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd SRN, v ranních hodinách příjezd do ČR

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu lux. busem

- 4x ubytování ve čtyřlůžkových bungalovech nebo apartmánech  /dle termínu/

- 4x snídaně

- 4x večeře

- 4x trajekty mezi SRN, Dánskem a Švédskem

- trajekty v Norsku

- průvodce po celou dobu zájezdu

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

- pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu.

CENA NEZAHRNUJE:

- pojištění léčebných výloh účastníků zájezdů / úraz, nemoc /

- oběd v norské škole / 300 Kč na osobu /

- vstupy - plavba po Geiranger fjordu / 400 Kč na osobu /

TERMÍNY:                                                                   CENA:

červen-září 2024                                                      13 950,- Kč