FINSKO pro školy - škola v přírodě s angličtinou

PROGRAM:

1.den – odjezd v dopoledních hodinách z ČR, přejezd Německa, ve večerních hodinách přeprava trajektem z Rostocku do Gedseru, přejezd Dánska a dále trajektem z Helsingøru do Helsingborgu.

2.den – v brzkých ranních hodinách příjezd do Stockholmu, přeprava trajektem do Turku, večer ubytování, večeře.

3.den – snídaně, prohlídka Turku a přírodně zajímavého poloostrova Kakskerta, večeře

4.den – snídaně, návštěva finské školy v Turku nebo v blízkém okolí. Jedná se o exkurzi se zaměřením na vzájemnou konverzaci dětí v angličtině, možnost kulturního vystoupení, sportovního klání a poznání finské výuky, večeře.

5.den – snídaně, odjezd do Helsinek a prohlídka města, večeře.

6.den – snídaně, odjezd přístavu v Turku, trajektem do Stockholmu, krátká okružní prohlídka města a přejezd do Helsingborgu, trajektem do Dánska a následně do přístavu Gedser.

7.den – v noci přeprava trajektem do Rostocku, přejezd Německa a v dopoledních hodinách příjezd do ČR.

CENA ZAHRNUJE:

- dopravu lux.bus

- 4 x ubytování v bungalovech

- 4x snídaně a večeře, 1x balíček při cestě zpět

- 6x trajekty mezi Německem, Švédskem, Dánskem a Finskem

- průvodce po celou dobu zájezdu

- pojištění záruky pro případ úpadku CK

- pojištění odpovědnosti pořadatele zájezdu


CENA NEZAHRNUJE:

- oběd ve finské škole 200 Kč / os.

- pojištění léčebných výloh účastníků zájezdu /úraz, nemoc/


DALŠÍ MOŽNOSTI:

- prodloužení pobytu 2 500 Kč / os.

- úprava programu dle vašich požadavků


TERMÍNY:                                                   CENA:

po celý školní rok 2024-25                         13 950,- Kč